جزئیات دسته بندی
تعداد درخواستهای خرید   تعداد محصولات  
تعداد درخواستهای فروش   تعداد کمپانی ها  
  
 نام دسته بندی تعداد محصولات ثبت شده
227 سایر موارد هوا فضا 0
طراحی،ساخت و آزمون بوم گرادیان جاذبه نوع لوله ای

طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین کنترل از راه دور عملیاتی

سامانه پایش فضاهای باز (رادارهای برد کوتاه مایکروویو